Tê giảm ren

  • Threaded Reducing Tee

    Tê giảm ren

    Chúng tôi (CNG) cung cấp Tê giảm ren 131N. Chúng được sử dụng để kết nối Standpipe để điều khiển, phân phối hoặc hỗ trợ đường ống theo các kích thước hoặc hướng khác nhau. Bằng cách kết nối rãnh, thời gian dự án được tiết kiệm rất nhiều với việc lắp đặt nhanh chóng và bảo trì dễ dàng.