Bán kính Tee Std có rãnh

  • Style 130 Grooved Tee Standard Radius

    Bán kính tiêu chuẩn Tee có rãnh kiểu 130

    Chúng tôi (CNG) cung cấp 130 Bán kính Tiêu chuẩn Tee có rãnh. Nó được kết nối với khớp nối và hợp tác với nhau. Nó được sử dụng ở nơi thay đổi đường kính của đường ống chữa cháy, được sử dụng chủ yếu trong hệ thống phun nước và hệ thống nước chữa cháy. Nó được liệt kê bởi Underwriters Laboratories của FM Approved.Chúng tôi rất mong được thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài với bạn.