Khớp nối cứng 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    Khớp nối cứng cáp kiểu 1GS

    Các khớp nối có rãnh chịu áp lực bên trong và lực uốn bên ngoài trong quá trình làm việc. ASTM F1476- 07 định nghĩa một khớp nối cứng là một khớp nối mà về cơ bản không có chuyển động góc hoặc trục tự do có sẵn của ống và khớp nối linh hoạt như một khớp nối trong đó có sẵn
    giới hạn góc và trục chuyển động của ống.