Cap with Con. Hố

  • Cap with Con. Hole

    Cap with Con. Hố

    Chúng tôi (CNG) cung cấp Nắp 300CH có Lỗ nối, Nó được sử dụng để cắm lỗ ống và chức năng của nó giống như chức năng của đầu và nắp, Chúng được sử dụng để kết nối Standpipe để điều khiển, phân phối hoặc hỗ trợ đường ống trong kích thước hoặc hướng khác nhau. Bằng cách kết nối rãnh, thời gian dự án được tiết kiệm rất nhiều với việc lắp đặt nhanh chóng và bảo trì dễ dàng.