Giảm chéo bằng ren

  • Threaded Reducing Cross

    Giảm chéo bằng ren

    Chúng tôi (CNG) cung cấp Crossed Reduce Cross. Chúng được sử dụng để kết nối Standpipe để điều khiển, phân phối hoặc hỗ trợ đường ống theo các kích thước hoặc hướng khác nhau. Bằng cách kết nối rãnh, thời gian dự án được tiết kiệm rất nhiều với việc lắp đặt nhanh chóng và bảo trì dễ dàng. Chúng tôi cung cấp phụ kiện đường ống có rãnh cho hệ thống chữa cháy.