Thiết bị của chúng tôi

Kiểm tra và kiểm tra (Nguyên liệu thô) Thiết bị

 Metallographic  examination

Kiểm tra kim loại học

Metal mechanical  performance testing

Kiểm tra hiệu suất cơ học kim loại

Spectral  detection

Phát hiện quang phổ

Thiết bị kiểm tra cao su

compression   stress detection

Phát hiện ứng suất nén

hardness test

Kiểm tra độ cứng

High temperature  aging test

Kiểm tra lão hóa ở nhiệt độ cao

Sản phẩm Thiết bị thí nghiệm

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Phát hiện mô-men xoắn cho răng cơ học

pressure resistance, air pressure detection

Khả năng chịu áp suất, phát hiện áp suất không khí

Bending torque detection For Joints

Phát hiện mômen uốn cho các khớp