Khớp nối cứng 500Psi hạng nặng

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Kiểu 1GH Khớp nối cứng cáp nặng 500Psi

    Khớp nối cứng hạng nặng được thiết kế để sử dụng trong nhiều ứng dụng đường ống chung
    dịch vụ áp suất trung bình hoặc cao. Áp suất làm việc thường được quyết định bởi độ dày thành ống và định mức của đường ống đang được sử dụng. Các khớp nối Model 7707 có tính năng linh hoạt có thể điều chỉnh sai lệch, biến dạng, ứng suất nhiệt, rung, tiếng ồn và chấn động địa chấn. Model 7707 thậm chí có thể bố trí đường ống hình cung hoặc đường cong