Khớp nối linh hoạt hạng nặng 500Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 500Psi

    Khớp nối linh hoạt hạng nặng 500Psi

    • Khớp nối linh hoạt hạng nặng kiểu 1NH cung cấp kết nối linh hoạt bằng khoảng cách giữa rãnh ống và khóa khớp nối.
    • Thiết kế độc đáo cho phép chuyển động cả hướng trục và hướng tâm, thích hợp cho đường ống có tính linh hoạt dưới áp suất trung gian.
    • Cơ thể được nâng cao chống lại áp lực làm việc gấp 4 lần.